Vad är souldecoding?

Souldecoding är en intuitiv terapi för själen som hjälper dig att stärka relationen med dig själv

Jag har så länge jag kan minnas fascinerats av möten med människor, att få en inblick i andra människors inre och intentionen med mitt arbete är att hjälpa människor att komma i kontakt med sitt autentiska jag, sin kärna – det jag uppfattar som själen.

I en session är intentionen att du ska känna dig sedd och bekräftad och få en förståelse för dig själv ur ett holistiskt perspektiv. Jag vill inspirera dig att våga leva från själen genom att lyssna på din inre röst – din intuition. Att förstå sig själv ur ett holistiskt perspektiv kan vara avgörande för att navigera i de upplevelser vi är med om i livet.

Den inre resan handlar om att komma hem till sig själv, att gå inåt. Att förstå oss själva, våra behov, våra drivkrafter. Att inte hela tiden söka information utanför oss själva, leta svar hos andra eller drivas av en kraft att fixa oss utifrån andras förväntningar.

I dagens samhälle behöver vi öva på att lyssna till vår egen inre röst, vår själ och söka kunskapen inifrån.

I en Souldecoding session använder jag mig av en metod som jag utarbetat under flera år och som jag är ensam om att använda.

Själsligt växande & läkande

"Jag hoppas att jag genom mitt arbete kan inspirera andra att lyssna på sin själ och hitta tillbaka till den inre rösten som hjälper oss att leva autentiskt - mot oss själva och andra."

Vad kan jag förvänta mig?

Utifrån ditt födelsetal speglar jag vem du är & ger dig nycklar & verktyg för att förstå dig själv & din själsliga resa

Souldecoding ger dig en djupare förståelse för vem du är, var du befinner dig i livet och råd kring hur du kan förhålla dig till de situationer/relationer du har omkring dig. Det är ett möte med din själ där du får inblick i själsliga och personliga egenskaper, livsuppgifter, styrkor och utmaningar.

En själslig spegling ger dig kunskap kring bl.a:

  •  Själens resa och tidigare liv
  • Vem du är, din själs grundegenskaper och drivkrafter
  • Ditt livsuppdrag, vad du är här för att bidra med
  • Personlighetsdrag och hur du kan arbeta med dem för att nå din full potential
  • Insikter kring din nuvarande situation, att få en ökad förståelse för de/dem du har omkring dig
  • Vägledning kring hur du kan hantera situationer/relationer för att nå utveckling och läkning
  • Ditt aktuella livstema, hur du kan förhålla dig till det, råd på vägen och potential framåt.
Ord från klienter
Translate