Potentialen finns inom dig

"Den yttre världen vi lever i driver oss att ”fixa” oss själva men potentialen finns inom oss. När vi går inåt skalar vi av de föreställningar vi byggt upp om oss själva och livet utifrån andras speglingar av oss - ofta etablerade redan i barndomen."

Vem är camilla?

Redan som barn var jag en nyfiken och vetgirig sökare och min drivkraft i livet har varit och är möte med människor, kreativa processer, personlig & själslig utveckling

För mig har kreativitet och skapande varit min ”medicin”och alltid varit ett stort intresse. Genom åren har jag gått många kurser och utbildningar i kreativa uttryckssätt bl a foto, konst och skrivande.

Mitt intresse för möten med människor ledde mig till en utbildning som förskollärare där jag också fick utlopp för min kreativitet och möten med både vuxna och barn. I mitt arbete har jag fått förståelse för barndomens och uppväxtvillkorens påverkan på vår personlighet och våra tankar och beteendemönster. Det har gett mig en lyhördhet för andras upplevelser och en fascination över hur mycket vi har med oss redan som små. Det har också gett mig en ödmjukhet och respekt för varje individs unika själ, oavsett ålder och bakgrund.

"När du väljer med själen så väljer du inte den lättaste vägen, utan den väg som kommer att få dig att växa mest"

Jag har större delen av mitt liv  varit mer fokuserad på andras röst än min egen inre. 2006 ledde det till en vändpunkt i livet som kom att bli mitt ”andliga uppvaknande”. Att inte lyssna på mig själv resulterade till slut i att kroppen sa ifrån och jag blev sjukskriven  på grund av utbrändhet.

Jag fick erfara att kroppen kan var en tydlig barometer och signalera om själen inte mår bra – en insikt om att kropp och själ hänger ihop och är beroende av varandra. 

Jag sökte mig till olika alternativa behandlingar, det blev starten på min resa ”tillbaka till mig själv”.  En nyfikenhet väcktes att lära mig mer om olika läkningsmetoder för kropp och själ, bl a energiterapi och bildterapi.

Min period av utbrändhet blev vändpunkten för mig, ju mer jag vågade lyssna inåt och ta beslut utifrån mig själv och min inre röst desto mer tecken fick jag på att jag var på rätt väg. Nya möjligheter dök upp i mitt liv men också nya utmaningar. En av dem var att min nyvunna intuition också innebar att min medialitet väcktes och jag började få till mig råd till människor i min omgivning. Min resa och utmaning har handlat om att våga lyssna på min egen röst och ta beslut utifrån den även om jag många gånger tvivlat på vart den ska leda mig. Det tog många år och många kurser och utbildningar för att våga lita på min mediala förmåga men så småningom insåg jag att min utbrändhet var biljetten till en helt ny inriktning i mitt liv och det är jag väldigt tacksam för idag. 

Om min resa

Att få inspirera och vägleda andra att lyssna på sin inre röst och våga leva utifrån sin själ har blivit mitt kall.

I dagens samhälle är det lätt att känna sig splittrad och vilsen. Vår självbild och vår syn på livet formas i unga år och det är lätt att tappa bort sin inre röst i försöken att passa in. Alla längtar vi efter att bli sedda, älskade, förstådda och respekterade. Den bekräftelsen söker vi naturligt utanför oss själva men det finns en stor läkning i att lära känna sig själv ur olika aspekter och att öva på att hitta tillbaka till den inre rösten jag är övertygad om att vi har. Den kan ge sig till känna som en känsla, en ingivelse, ett klarvetande. Min erfarenhet är att ju mer vi övar på att vara medvetna och närvarande i nuet, tex genom att göra aktiviteter vi får ”flow” av – desto mer tillgängliga är vi för att höra vår inre röst, vår själ.

Min egen upplevelse är att ju mer jag tar mig tid att landa i mig själv och lyssna på mina egna behov – desto tydligare blir min inre vägledning. Den kan komma i form av nya tankar, idéer, kreativa lösningar och insikter om mina beteendemönster och min självbild.

Det handlar inte om att ägna timmar åt meditation utan vara nyfiket närvarande i nuet och se vad som kommer upp för mitt inre när jag ger mig tid att möta mig själv – det som är jag bortom masker, överlevnadsstrategier och djupt rotade mönster.

En insikt jag fått genom åren är att ju mer erfarenheter vi har av att vara människa desto bättre kan vi förstå och hjälpa andra. Livet är dynamiskt och för mig handlar det inte om att försöka komma undan de olika aspekterna vi vet att livet innehåller utan att ha verktyg att möta dem. En stor del av det ligger i att förstå sig själv.

Ord från klienter
Translate